Đã định vị được tàu ngầm Argentina, oxy cho thủy thủ tính bằng giờ

Công tác tìm kiếm tàu ngầm đang bước vào giai đoạn sống còn. Ảnh: AFP/Getty
Công tác tìm kiếm tàu ngầm đang bước vào giai đoạn sống còn. Ảnh: AFP/Getty