Đã có ngày xét xử Phan Van Anh Vu ở Singapore

Tờ Straits Times đăng hình ảnh ông Phan Van Anh Vu.
Tờ Straits Times đăng hình ảnh ông Phan Van Anh Vu.
Tờ Straits Times đăng hình ảnh ông Phan Van Anh Vu.
Lên top