Đã có kết quả thử nghiệm lâm sàng thuốc chống COVID-19 của Trung Quốc

Thuốc Favipiravir. Ảnh: EPA.
Thuốc Favipiravir. Ảnh: EPA.
Thuốc Favipiravir. Ảnh: EPA.
Lên top