Dạ cỏ của bò có thể phân hủy nhựa khó tái chế

Vi khuẩn và enzym trong dạ cỏ của bò có thể phân hủy các chất dẻo thông thường. Ảnh: AFP
Vi khuẩn và enzym trong dạ cỏ của bò có thể phân hủy các chất dẻo thông thường. Ảnh: AFP
Vi khuẩn và enzym trong dạ cỏ của bò có thể phân hủy các chất dẻo thông thường. Ảnh: AFP
Lên top