Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đã có bước ngoặt lớn giải quyết cuộc xung đột Ukraina