Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cựu trùm dầu khí thân Nga được phê chuẩn làm Ngoại trưởng Mỹ