Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đột ngột qua đời ở tuổi 80

Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan. Ảnh: CNN.
Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan. Ảnh: CNN.
Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan. Ảnh: CNN.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM