Cựu Tổng thống Yushchenko nêu nguyên nhân Ukraina mất Crưm