Cựu Tổng thống Trump đưa con trai cả giữ vai trò lớn hơn

Donald Trump Jr - con trai cả của cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Donald Trump Jr - con trai cả của cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Donald Trump Jr - con trai cả của cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top