Cựu Tổng thống Pháp: Không cần trừng phạt Nga để giải quyết vấn để Crưm