Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac qua đời

Ông Jacques Chirac tại Điện Elysee ở Paris năm 1996. Ảnh: AFP.
Ông Jacques Chirac tại Điện Elysee ở Paris năm 1996. Ảnh: AFP.
Ông Jacques Chirac tại Điện Elysee ở Paris năm 1996. Ảnh: AFP.
Lên top