Cựu Tổng thống Jimmy Carter muốn gặp ông Kim Jong-un để hoà đàm

Cựu Tổng thống Jimmy Carter và cựu Đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter đến Điện Capitol dự lễ nhậm chức Tổng thống của ông Donald Trump ngày 20.1.2017. Ảnh: AP
Cựu Tổng thống Jimmy Carter và cựu Đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter đến Điện Capitol dự lễ nhậm chức Tổng thống của ông Donald Trump ngày 20.1.2017. Ảnh: AP