"Cựu Tổng thống Bush bố sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton"