Cựu Tổng thống Brazil bất ngờ được phóng thích

Cựu Tổng thống Brazil được thả tự do. Ảnh: Reuters.
Cựu Tổng thống Brazil được thả tự do. Ảnh: Reuters.
Cựu Tổng thống Brazil được thả tự do. Ảnh: Reuters.
Lên top