Cựu Tổng thống Barack Obama “biết trước” về đại dịch cách đây 6 năm?

Cựu Tổng thống Barack Obama cảnh báo về đại dịch trong phát biểu năm 2014. Nguồn: CNN
Cựu Tổng thống Barack Obama cảnh báo về đại dịch trong phát biểu năm 2014. Nguồn: CNN
Cựu Tổng thống Barack Obama cảnh báo về đại dịch trong phát biểu năm 2014. Nguồn: CNN
Lên top