Cựu Thủ tướng Yingluck được Anh cấp thị thực 10 năm

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra được cấp thị thực Anh. Ảnh: Bangkok Post.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra được cấp thị thực Anh. Ảnh: Bangkok Post.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra được cấp thị thực Anh. Ảnh: Bangkok Post.
Lên top