Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cựu Thủ tướng Yingluck đối mặt lệnh tịch thu tài sản và tiền phạt khổng lồ