Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cựu Thủ tướng Yingluck đối mặt khoản đền bù tỉ đô và án tù chục năm