Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck có xuất hiện vào ngày phán xử?

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Ảnh: Reuters
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Ảnh: Reuters
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Ảnh: Reuters
Lên top