Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin thêm một án tù khác vì... xổ số

Ông Thaksin Shinawatra khi đó còn là Thủ tướng Thái Lan đi qua một quầy bán xổ số của chính phủ ở tỉnh Tak năm 2004. Ảnh: Bangkok Post.
Ông Thaksin Shinawatra khi đó còn là Thủ tướng Thái Lan đi qua một quầy bán xổ số của chính phủ ở tỉnh Tak năm 2004. Ảnh: Bangkok Post.
Ông Thaksin Shinawatra khi đó còn là Thủ tướng Thái Lan đi qua một quầy bán xổ số của chính phủ ở tỉnh Tak năm 2004. Ảnh: Bangkok Post.
Lên top