Cựu Thủ tướng Malaysia nộp một phần phí bảo lãnh tại ngoại

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak.
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak.
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak.