Cựu Thống đốc Nga ấn tượng về thành tích chống dịch COVID-19 của Việt Nam

Người dân Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng ngừa COVID-19 khi đi bầu cử. Ảnh: AFP
Người dân Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng ngừa COVID-19 khi đi bầu cử. Ảnh: AFP
Người dân Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng ngừa COVID-19 khi đi bầu cử. Ảnh: AFP
Lên top