Cựu quản lý chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump bị bắt giữ

Brad Parscale, cựu quản lý chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump, đã bị cảnh sát tạm giữ vì đe dọa tự sát. Ảnh: AFP
Brad Parscale, cựu quản lý chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump, đã bị cảnh sát tạm giữ vì đe dọa tự sát. Ảnh: AFP
Brad Parscale, cựu quản lý chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump, đã bị cảnh sát tạm giữ vì đe dọa tự sát. Ảnh: AFP
Lên top