Cựu "phó tướng" của ông Trump sắp phát biểu công khai lần đầu

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence sắp có phát biểu công khai đầu tiên trong đó đề cập tới những thành tựu của chính quyền ông Donald Trump. Ảnh: AFP.
Cựu Phó Tổng thống Mike Pence sắp có phát biểu công khai đầu tiên trong đó đề cập tới những thành tựu của chính quyền ông Donald Trump. Ảnh: AFP.
Cựu Phó Tổng thống Mike Pence sắp có phát biểu công khai đầu tiên trong đó đề cập tới những thành tựu của chính quyền ông Donald Trump. Ảnh: AFP.
Lên top