Cựu Phó Tổng thống Mỹ Walter Mondale qua đời

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Walter Mondale đi bộ bên ngoài phòng Thượng viện ở Điện Capitol ngày 3.1.2018 tại Washington D.C. Ảnh: AFP
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Walter Mondale đi bộ bên ngoài phòng Thượng viện ở Điện Capitol ngày 3.1.2018 tại Washington D.C. Ảnh: AFP
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Walter Mondale đi bộ bên ngoài phòng Thượng viện ở Điện Capitol ngày 3.1.2018 tại Washington D.C. Ảnh: AFP
Lên top