Cựu nhân viên phòng thí nghiệm Vũ Hán giục đồng nghiệp lên tiếng

Nhân viên phòng thí nghiệm Vũ Hán. Ảnh: Viện Virus học Vũ Hán
Nhân viên phòng thí nghiệm Vũ Hán. Ảnh: Viện Virus học Vũ Hán
Nhân viên phòng thí nghiệm Vũ Hán. Ảnh: Viện Virus học Vũ Hán
Lên top