Cựu nhân viên Facebook điều trần, phơi bày nhiều bí mật

Frances Haugen, cựu giám đốc dự án tại Facebook, ra điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 5.10. Ảnh: AFP
Frances Haugen, cựu giám đốc dự án tại Facebook, ra điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 5.10. Ảnh: AFP
Frances Haugen, cựu giám đốc dự án tại Facebook, ra điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 5.10. Ảnh: AFP
Lên top