Cựu Ngoại trưởng Powell gọi ông Trump là "nỗi hổ thẹn quốc gia"