Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry viết hồi ký về Việt Nam?