Cựu Ngoại trưởng Mỹ George Shultz qua đời ở tuổi 100

Cựu Ngoại trưởng Mỹ George Shultz. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ George Shultz. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ George Shultz. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top