Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell qua đời

Cựu ngoại trưởng Mỹ Colin Powell. Ảnh: AFP
Cựu ngoại trưởng Mỹ Colin Powell. Ảnh: AFP
Cựu ngoại trưởng Mỹ Colin Powell. Ảnh: AFP
Lên top