Cứu hộ khoan 100 mũi xuyên núi tiếp cận đội bóng Thái Lan

Nước vẫn được bơm ra khỏi hang Tham Luang để giải cứu đội bóng Thái Lan. Ảnh: AP
Nước vẫn được bơm ra khỏi hang Tham Luang để giải cứu đội bóng Thái Lan. Ảnh: AP
Nước vẫn được bơm ra khỏi hang Tham Luang để giải cứu đội bóng Thái Lan. Ảnh: AP
Lên top