Cựu giám đốc CISA kiện chiến dịch của Tổng thống Trump

Cựu giám đốc an ninh mạng Christopher Krebs (phải) kiện chiến dịch của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Cựu giám đốc an ninh mạng Christopher Krebs (phải) kiện chiến dịch của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Cựu giám đốc an ninh mạng Christopher Krebs (phải) kiện chiến dịch của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top