Cứu đoạn đê vỡ hàng trăm mét ở hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc

Vỡ đê sông hồ ở Bà Dương, Trung Quốc khiến cư dân ven sông hồ phải sơ tán. Nguồn: Taiwannews.
Vỡ đê sông hồ ở Bà Dương, Trung Quốc khiến cư dân ven sông hồ phải sơ tán. Nguồn: Taiwannews.
Vỡ đê sông hồ ở Bà Dương, Trung Quốc khiến cư dân ven sông hồ phải sơ tán. Nguồn: Taiwannews.
Lên top