Cựu Đệ nhất Phu nhân Obama hé lộ lý do cảm động của chuyến đi Việt Nam

Cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama cùng con gái cựu Tổng thống George Bush, Jenna Bush Hager, dự kiến có chuyến thăm Việt Nam vào tháng 12 tới. Ảnh: NBC
Cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama cùng con gái cựu Tổng thống George Bush, Jenna Bush Hager, dự kiến có chuyến thăm Việt Nam vào tháng 12 tới. Ảnh: NBC
Cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama cùng con gái cựu Tổng thống George Bush, Jenna Bush Hager, dự kiến có chuyến thăm Việt Nam vào tháng 12 tới. Ảnh: NBC
Lên top