Cựu Đại sứ Mỹ kêu gọi ông Biden giữ 3 chính sách đối ngoại của ông Trump

Ông Joe Biden và Donald Trump. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden và Donald Trump. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden và Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top