Cựu cố vấn Flynn: Tổng thống Trump chắc chắn tiếp tục nhiệm kỳ 2

Tổng thống Donald Trump và ông Michael Flynn. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và ông Michael Flynn. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và ông Michael Flynn. Ảnh: AFP
Lên top