Cựu cố vấn đoán ông Trump "thắng vang dội" bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Donald Trump rời nhiệm sở ngày 20.1.2021. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump rời nhiệm sở ngày 20.1.2021. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump rời nhiệm sở ngày 20.1.2021. Ảnh: AFP
Lên top