Cựu cố vấn của Hillary Clinton: "Mỹ chớ phớt lờ sự cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc"