Cựu Bộ trưởng Mattis được cân nhắc vị trí trong chính quyền ông Biden

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis. Ảnh: AFP
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis. Ảnh: AFP
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis. Ảnh: AFP
Lên top