Cựu binh gây bạo loạn ở Capitol bị vợ cũ “chỉ điểm” cho FBI bắt

Larry Rendell Brock trong bức ảnh bên ngoài văn phòng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ
Larry Rendell Brock trong bức ảnh bên ngoài văn phòng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ
Larry Rendell Brock trong bức ảnh bên ngoài văn phòng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ
Lên top