Cựu Bí thư Trùng Khánh tham nhũng 27 triệu USD lĩnh án tù chung thân

Ông Tôn Chính Tài (Sun Zhengcai), cựu Bí thư Thành ủy thành phố Trùng Khánh, nguyên Ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18. Ảnh. Reuters.
Ông Tôn Chính Tài (Sun Zhengcai), cựu Bí thư Thành ủy thành phố Trùng Khánh, nguyên Ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18. Ảnh. Reuters.
Ông Tôn Chính Tài (Sun Zhengcai), cựu Bí thư Thành ủy thành phố Trùng Khánh, nguyên Ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18. Ảnh. Reuters.
Lên top