Cựu Bí thư thành uỷ Trung Quốc giấu 13.5 tấn vàng dưới hầm nhà

Tịch thu 13.5 tấn vàng trong nhà cựu Bí thư thành uỷ Hà Khẩu. Ảnh: powerapple.com
Tịch thu 13.5 tấn vàng trong nhà cựu Bí thư thành uỷ Hà Khẩu. Ảnh: powerapple.com
Tịch thu 13.5 tấn vàng trong nhà cựu Bí thư thành uỷ Hà Khẩu. Ảnh: powerapple.com
Lên top