Cưỡi ngựa lên núi tuyết ở Peru

Hoàng hôn bên núi tuyết Salcantay, Cộng hòa Peru
Hoàng hôn bên núi tuyết Salcantay, Cộng hòa Peru
Hoàng hôn bên núi tuyết Salcantay, Cộng hòa Peru
Lên top