Cuộc xâm lăng của ong bắp cày thành mối lo mới nhất của người Mỹ

Ong bắp cày khổng lồ Châu Á. Ảnh: Cơ quan nông nghiệp bang Washington.
Ong bắp cày khổng lồ Châu Á. Ảnh: Cơ quan nông nghiệp bang Washington.
Ong bắp cày khổng lồ Châu Á. Ảnh: Cơ quan nông nghiệp bang Washington.
Lên top