Cuộc tập trận "Bộ tứ +" đầu tiên ở Ấn Độ - Thái Bình Dương

Máy bay chiến đấu của hải quân Ấn Độ trên tàu sân bay trong cuộc tập trận hải quân Malabar ở biển Arab cuối năm 2020. Ảnh: AFP
Máy bay chiến đấu của hải quân Ấn Độ trên tàu sân bay trong cuộc tập trận hải quân Malabar ở biển Arab cuối năm 2020. Ảnh: AFP
Máy bay chiến đấu của hải quân Ấn Độ trên tàu sân bay trong cuộc tập trận hải quân Malabar ở biển Arab cuối năm 2020. Ảnh: AFP
Lên top