Cuộc tấn công thứ 40 vào căn cứ Mỹ ở Iraq từ khi ông Biden nhậm chức

Hai người Mỹ và một dân thường Iraq đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Ảnh: AFP.
Hai người Mỹ và một dân thường Iraq đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Ảnh: AFP.
Hai người Mỹ và một dân thường Iraq đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Ảnh: AFP.
Lên top