Cuộc sống xã hội thu nhỏ qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân Đài Loan

Những khía cạnh của cuộc sống được tái hiện qua bàn tay tài hoa của những nghệ nhân làm mô hình thu nhỏ ở Đài Loan, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Những khía cạnh của cuộc sống được tái hiện qua bàn tay tài hoa của những nghệ nhân làm mô hình thu nhỏ ở Đài Loan, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Những khía cạnh của cuộc sống được tái hiện qua bàn tay tài hoa của những nghệ nhân làm mô hình thu nhỏ ở Đài Loan, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Lên top