Cuộc sống đáng mong chờ trong vũ trụ ảo Metaverse của Facebook

Một tác phẩm nghệ thuật NFT được trưng bày tại Sotheby's ở New York. NFT có thể đảm bảo quyền sở hữu nhất định cho người sử dụng Metaverse trong tương lai. Ảnh: AFP
Một tác phẩm nghệ thuật NFT được trưng bày tại Sotheby's ở New York. NFT có thể đảm bảo quyền sở hữu nhất định cho người sử dụng Metaverse trong tương lai. Ảnh: AFP
Một tác phẩm nghệ thuật NFT được trưng bày tại Sotheby's ở New York. NFT có thể đảm bảo quyền sở hữu nhất định cho người sử dụng Metaverse trong tương lai. Ảnh: AFP
Lên top