Cuộc sống của tỉ phú Elon Musk sau khi trở thành người "vô gia cư"

Tỉ phú Elon Musk đã bán hết nhà cửa. Ảnh: AFP/Google Maps
Tỉ phú Elon Musk đã bán hết nhà cửa. Ảnh: AFP/Google Maps
Tỉ phú Elon Musk đã bán hết nhà cửa. Ảnh: AFP/Google Maps
Lên top